Детска дентална медицина

  • 1.Лечение на зъбен кариес- както на временните (млечни), така и на постоянните детски зъби
  • 2.Поставяне на силанти.
  • 3.Флуориране на зъбните тъкани.
  • 4.Лечение на усложнения кариес- девитализиране на временните детски зъби.