Ендодонтия

Ендодонтското лечение ("ваденето на нерва", "умъртвяването на зъба") е процедура, при която се премахва цялото съдържимо на кореновия канал (жива пулпа / нерв, гангренозна тъкан или старо канало - пълнежно средство от предходно лечение), каналът се разширява механично и химично се почиства и запълва, за да се премахне инфекцията от него и да се предотврати възникването на нова такава. Девитализирането („умъртвяването на зъба”) е сред най - важните етапи от комплексното лечение на зъба. То е сложно и трудоемко и изисква наличието на определена апаратура и познания. При неправилното му изпълнение често се стига до загуба на самия зъб. Затова в нашата практика използваме специални инструменти и апаратура, за да можем най - адекватно да почистим, разширим и запълним кореновите канали и да гарантираме успеха на това сложно лечение. Машинното разширяване на кореновите канали осигурява сигурно и дълбоко почистване, което е единствената

гаранция за успех на ендодонтското лечение или т.нар. "умъртвяване на зъба". Апекслокатора осигурява най - точно определяне на дължината на кореновия канал, като замества многократното извършване на рентгенографии. Следваща стъпка е химичната обработка (дезинфекция) и запълане. За Вашият комфорт по време на всички тези етапи използваме съгласувано с Вас и анестетик (упойка).