Зъбопротезиране

# В нашата дентална практика могат да бъдат изработени разнообразни конструкций:
1. Единични коронки- метало- керамични, чисто керамични, циркониеви.
2. Частични коронки- инлей, онлей, овърлей.
3. Мостови неснемаеми протези
4. Плакови снемаеми протези.
5. Изработване на моделно – лети скелетирани протези- стави, траверси, шарнири, Куки по Ней, Locator.
Всеки конкретен случай трябва да бъде оценен по система от показатели, които определят възможността за протезиране.