Пародонтология

Професионална орална хигиена

почистване на зъбен камък
Paradontologiq

Нашите специалисти имат богат опит в почистването на зъбен камък, които от мнозина е подценяван. Зъбният камък е една от основните причини за възпалението на венците (гингивит) и разклащането на зъбите (пародонтит).

Обучение за използването на интердентални четки и конци.
Кюретаж на пародонтални джобове
Коригиране на рецесии с Mucoderm

Процедури по аугментиране на твърди и меки тъкани (GBR and GTR):

Tези две процедури GBR (graduated bone regeneration - направлявана костна регенерация) и GTR (graduated tissue regeneration - направлявана тъканна регенерация) стоят в основата на много клинични проблеми. В действителност с поддържането на добра хигиена (лична и професионална), както и „леки” хирургични интервенции се намира решение на голяма част от проблемите с т.нар. джобове (дефекти), това води до повишаване нивото на наличната кост и създава възможност за поставяне на имплант (едно от най- честото приложение на метода).

Успеваемостта на метода зависи най - вече от причините довели до костната загуба, грижите който полага пациента, както и уменията на оператора. Съществуват различни материали, който могат да бъдат използвани като присадки, най- използвани от който са т.нар. резорбируеми графтове, с чиято помощ се стимулира организма да изгражда собствена кост. Най - добра е методиката, при която се използват автогенни материали, т.е. от организма на пациента.