Ортодонтия

Снемаемите апарати

Снемаемите ортодонтски апарати са изключително популярно, изпитано и масово прилагано средство за изправяне на зъбите в цял свят. Снемаемите ортодонтски апарати се поставят на деца от 3 до 11 г. (във временно или смесено съзъбие). Изработват се индивидуално по взети гипсови отпечатъци от горната или долната челюст на детето и е препорачително да се свалят само за миене на зъбите. Носят се 24 часа по време на активното лечение и само нощем през ретенционния период. Оротодонтските апарати за деца се състоят от пластмасова плака, която прилепва за небцето и ретенционни (задръжни) куки. Ортодонтският апарат може да се изработи за горна и/ или долна челюст.

За постигане на желания резултат ортодонтските апаратчета трябва да се носят 20 - 22 часа в денонощието и да се свалят само по време на миене на зъбите, уроци по пеене и спорт. Затова е необходима пълна кооперативност от страна на малките пациенти и добър родителски контол. За да бъдат привлекателни за малките пациенти, снемаемите ортодонтски апарати могат да се изработват от пластмаса в различен цвят или да се украсят с картинки - пеперудки, цветенца, сърчица, колички , анимационни герои и т.н. Така носенето на ортодонтско апаратче се превръща в мода сред децата и те ги носят.

В процеса на лечение може да бъде включен и екстраорален апарат, водещ до корекции в растежа на челюстите.

След подреждане на зъбите и корекция на захапката същият ортодонтски апарат може да се носи като ретенционен (вкъщи и по време на сън) за запазване на постигнатите резултати и красивата усмивка на детето. При определени случаи е необходимо да се изработи отделен ретенционен апарат.

Снемаемите ортодонтски апарати могат да направляват растежа на челюстите, но не могат да подредят зъбите така прецизно, както се постига това с брекетите и затова често се използват само като предхождащ ги етап. Коригирането е индивидуално, зависи от структурата на костта, от възрастта, от тежестта на зъбно- челюстната деформация и от парадонталния статус на пациента. Резултатите, разбира се, са най-добри, когато проблемът се хване рано и се води лечение в периода на активен растеж на детето. Важно е децата да бъдат водени на редовни профилактични прегледи, на които да се обърне внимание и на ортодонтския статус. Има заболявания, които в този период могат да бъдат избегнати или да се коригират сравнително бързо и лесно.

Брекетите

Брекетите са малки скоби, които се залепват с фотополимерно лепило върху всеки зъб. Поставен върху зъба, брекетът е пасивен. Във всеки брекет има улей, през който минава еластична дъга, която всъщност върви през цялата зъбна редица или иначе казано през всеки улей на залепените по зъбите брекети. Тя е източник на сила. На нея е зададено определено изходно положение, което тя през цялото време се стреми да възстанови и правейки го, дъгата променя положението на зъба, за който е захваната – може да натисне зъба, да го изтегли или завърти. Еластичната дъга променя положението на всеки зъб в трите основни равнини и ги подрежда един до друг в зъбната редица. Дебелината и напречните сечения са различни – тънки, по – дебели, още по – дебели, кръгли, правоъгълни, квадратни и в различни етапи на лечение се сменят в зависимост от нуждата в момента и движението, което искаме да направим. Захващането на дъгага към брекетите може да стане с цветни ластици – конвенционални брекети – или посредством „капачки”, тоест брекети се отваря, дъгата се поставя, капачката се затваря, без ластици – самолигираще се брекети.

- Колко вида брекети има?

Брекетите могат да бъдат външни и вътрешни - лингвални. Между тях няма разлика в качеството на лечение и крайният резултат и пациентите сами избират кои предпочитат.

МЕТАЛНИТЕ БРЕКЕТИ са едни от най- популярните и са изключително здрави. Изработват се от различни сплави, могат да бъдат златни или сребърни. Mеталните брекети („Класически" брекети) са първата система от такъв тип фиксирани ортодонтски апарати. Много здрави и устойчиви, с нисък профил, за минимален дискомфорт. Предлагат възможност за смяна на цветовете на ортодонтските лигатури (ластици) на всяка активация, което ги прави най - интересни и разнообразни от всички видове брекети. Подходящи са за корекция на всички видове малоклузии и възрастови групи. Лечението с метални брекети предлага оптимални резултати и бързина на лечение

Самолигиращите брекети са нова генерация брекети с вграден механизъм за захващане на брекетите към ортодонтската дъга. Предоставят по- свободно и комфортно придвижване на зъбите. Подходящи за случаи със значително струпване на зъби във фронта на горна и долна челюст, за да се избегне вадене на зъби. Предлагат се метални и керамични самолигиращи се брекети, като например системата Деймън (Damon Q и Damon Clear).

ЛИНГВАЛНИТЕ БРЕКЕТИ се поставят от вътрешната страна на зъбите и са напълно невидими за околните. Обикновено са метални. При тях естетиката е много добра, но почистването им става по-трудно. Предпочитани са от по- възрастни пациенти и най- вече от публични личности.

- До каква възраст е възможно човек да коригира подредбата на зъбите?

Никога не е прекалено късно за лечение с брекети. Въпреки това в по- ранна възраст (до 18 години) поради растежа на челюстните кости лечението протича по- бързо. При възрастните костите не растат повече и поради това може да отнеме повече време за подреждане на зъбите. Но като цяло едно лечение с брекети, независимо от възрастта, протича от 18 до 24 месеца, в зависимост от случая. Важно за лечението при възрастни е наличието на пародонтит и кървене от венците. Преди поставяне на брекетите трябва да се постигне добро пародонтално здраве.

- Трябва ли да се промени начинът на хранене?

При лечение с брекети пациентът трябва да знае следното:

- Лесно ли се поддържа хигиена?

Не. Самите брекети създават дискомфорт в началото, който обаче е преодолим. Трябва да се свикне с новия релеф на зъбите. Има и специално изработени четки за брекети. Миенето на зъбите трябва да става след всяко хранене по 3 минути. Четката трябва да се сменя всеки месец. Препоръчително е използването на антисептични разтвори за уста. Брекетите, сами по себе си, не са причина за появяване на заболявания между зъбите и венците. Ако се поддържа перфектна устна хигиена, няма да се наблюдават никакви възпалителни процеси или кариеси. Има и четки за междузъбни пространства, които са удачни и помагат за поддържане на устната хигиена.

CA® CLEAR ALIGNER е иновативна система за правилно подреждане на зъбите, чрез употребата на серия от прозрачни и удобни шини, които прилепват перфектно към вашите зъби. Тези на практика невидими шини преместват постепенно зъбите до положение, в което вие може да се гордеете с вашата усмивка.

Етапи на лечението с брекети

Първо посещение

Взимат се точни отпечатъци от двете челюсти, правят се серия фото- снимки и се назначчават рентгенови снимки. Отливат се гипсови модели на зъбите и се изготвя пълен анализ на деформацията. Съставя се план на лечение.

Второ посещение

Почиства се зъбния камък и се преминава към фиксиране на брекетите, което отнема около 3 часа. Пациента преминава през обучение за поддържане на адекватна орална хигиена.

При всяко следващо посещение

На всеки 4 - 8 седмици – се прави активиране на брекетите. Това може да включва смяна на дъга, на лигатури, фиксиране на бутони, куки; ажустиране на екстраорален апарат и т.н. Особено важен елемент са междучелюстните ластици, които пациента трябва сам да поставя и стриктно да носи според дадените указания, за да бъде постигната перфектната оклузия. По тази причина трябва да се спазват точно инструкциите дадени от лекуващия лекар за допълнителните елементи.

В края на лечението

Преди свалянето на брекетите се изработват ретайнери – снемаеми или неснемаеми, които се фиксират непосредствено след като се отстранят брекетите и лепилото, и зъбите са полират. Продължителността на носене на ретайнери е според вида деформация, възраст на пациента, пародонталния му статус и ред други причини.

- Задължителна ли е ретенция на зъбите след края на лечението с брекети?

След постигането на желания резултат, брекетите се свалят и е наложително да се изработят ретенционни апарати за задържане на постигнатото положение, които да възпрепятстват връщането на зъбите обратно. Такива могат да бъдат лингвалните пластинки, силиконовите шини и др.